Proces

Alliander IT wil transformeren van een technologie-gedreven organisatie naar een business en gebruiker-gedreven organisatie. Om dit te realiseren willen we bij de start van onze projecten meer focus op de vereisten en wensen van onze opdrachtgevers en gebruikers.

Voordat we een oplossing gaan ontwikkelen en implementeren willen we dat alle stakeholders een helder en gemeenschappelijk beeld hebben van het onderliggende probleem en de gewenste oplossingsrichting. Hierdoor willen we voorkomen dat we tijdens de bouw en implementatiefase van een project producten en diensten realiseren die niet conform de wensen van de klant zijn. Deze nieuwe projectaanpak moet leiden tot grotere klanttevredenheid, een kortere time-to-market en lagere kosten.

Onderstaand diagram geeft het proces schematisch weer.

In de Discover fase richten we ons vooral op het begrijpen van de klantvraag. We onderzoeken de wensen en uitdagingen van onze klant (“Challenge”, “Understand”) en dringen door tot kern van het probleem.

In de Design fase bedenken we  een reeks mogelijke oplossingen die we evalueren en prioriteren (“Guide”). De beste oplossingen  werken we daarna uit in een Minimum Viable Product (MVP) en vertalen dit in een prototype, waardoor onze opdrachtgever een concreet beeld krijgt van het product dat we willen realiseren. Vervolgens testen we het prototype en optimaliseren we in een aantal iteraties de gewenste functionaliteit. Dit allemaal met als doel de gewenste oplossing helder te krijgen voordat de Deliver fase start en we het aantal iteraties tijdens deze kostbare fase kunnen minimaliseren.

Mindset

Onze nieuwe aanpak is gebaseerd op een integrale benadering van Design Thinking, Agile en Lean (Startup). Het accent ligt op het werken volgens de principes die aan elke van deze methoden ten grondslag ligt. De mindset die de nieuwe aanpak vereist, is samen te vatten in de volgende vijf geboden.

 

Focus op gebruikers

Kijk naar de wereld vanuit verschillende perspectieven en hanteer een manier van werken waarin mensen in plaats van technologieën centraal staan.

 

Werk samen

Doorbreek functionele silos. Analyseer samen met de daadwerkelijke gebruikers en stakeholders de uitdaging waarmee je geconfronteerd wordt. Bedenk en test samen met hen mogelijke oplossingen. Hanteer een gemeenschappelijk einddoel en een gedeelde werkwijze.

 

Experimenteer en leer snel

Maak experimenteren een integraal onderdeel van je manier van werken. Gebruik guerilla research methoden en rapid prototyping als slimme iteratietechnieken om snel en tegen lage kosten problemen te analyseren en mogelijke oplossingen te testen. Vermijd langzame en kostbare iteraties tijdens de bouw en implementatiefase. Fail Fast, Fail Cheap.

 

Resultaten in plaats van output

Reduceer het aantal ceremonies, rituelen, kengetallen en documenten die geen directe bijdrage leveren aan klanttevredenheid, productkwaliteit, time-to-market of kostenreductie. Elimineer deze “waste” uit je werkwijze en richt je op het bereiken van resultaten in plaats van het genereren van output.

 

Blijf optimistisch

Zie mogelijkheden in plaats van obstakels. Ongeacht de omvang van het probleem en de beperkingen in tijd en budget is er altijd tenminste 1 oplossing die beter is dan de bestaande alternatieven.